Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-31
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 882
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: § 1. Ustala się   średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńc z o wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2010 r. w wysokości: 1) 1 577,16 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka ?Promyk Słońca? w Lasowie. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 3. Traci moc Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Starosta Zgorzelecki Mariusz Tureniec  
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Biłgorajskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 9050/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2010 roku

 • zarządzenie nr 14/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w 2010 roku

 • sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009

 • zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • uchwała nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.