Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-31
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 883
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2010 r. w wysokości: 1) 2 419,25 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jutrzenka? w Zgorzelcu? 2) 2 399,07 zł dla Domu pomocy Społecznej ?Ostoja? w Zgorzelcu? 3) 2 489,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jędrek? w Opolnie Zdroju § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 3. Traci moc Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Starosta Zgorzelecki Mariusz Tureniec  
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 45/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • zarządzenie nr 9050/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2010 roku

 • zarządzenie nr 14/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w 2010 roku

 • sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009

 • zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.