Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

Tytuł:

uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-01-19
Organ wydający:Rada Powiatu Lubaczowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 6 pozycja: 127
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1998

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/213/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5562

  uchwała nr XIV/159/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.126

  uchwała nr XXXI/267/2009 Rady Powiatu w Dębicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego na 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.125

  uchwała nr XLI/790/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.124

  aneks nr 1 Powiatu Krośnieńskiego do porozumienia z dnia 4 lutego 2008 r. zawarty w dniu 23 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1972R Iskrzynia ? Haczów w miejscowości Iskrzynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.123

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2009 r. nr 08/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl ? Prezydentem Miasta Przemyśla, a Gminą Przemyśl ? Wójtem Gminy Przemyśl w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 10.12.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.122

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2009 r. nr 05/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl ? Prezydentem Miasta Przemyśla, a Miastem i Gminą Ustrzyki Dolne ? Burmistrzem Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 10.12.2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.