Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1231

Tytuł:

uchwała nr XL/372/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy ?Odnowa? funkcjonującego w strukturach Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-07-12
Organ wydający:Rada Miejska w Bobolicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 65 pozycja: 1231
Hasła:koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR XL/372/10 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy ?Odnowa? funkcjonującego w strukturach Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Na podstawie art. 51 b ust. 1 i 4 - 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 13621)) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale NR II/10/06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy ?Odnowa? funkcjonującego w strukturach Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wprowadza się następującą zmianę: a) skreśla się § 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1)

Zmiany do ustawy ogłaszane w: Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738? z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229) 

ID: WJEEO-QCHQX-GXNVZ-QNGWT-OUMKC. uchwalony.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.1972

  uchwała Nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia funkcjonującego w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

  uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/363/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/288/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.484

  uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1230

  uchwała nr XXXVII/263/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1229

  uchwała nr XXXI/218/09 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1228

  uchwała nr XXXI/323/10 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1227

  uchwała nr XXX/313/10 Rady Gminy Banie z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1225

  uchwała nr XXXVI/III/262/10 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.