Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1285

Tytuł:

uchwała nr LXII/1116/2010 Rady Miasta Krosna z dnia 26 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 65 pozycja: 1285
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.451

  uchwała nr XXXVIII/696/09 Rady Miasta Krosno z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1657

  uchwała nr XXXI/468/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. 2009.164.1452

  uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1040

  uchwała nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1827

  uchwała nr XLVII/280/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1284

  uchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1283

  rozporządzenie nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 14 lipca 2010r. W sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 2/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zwalczania choroby - zgnilec amerykański pszczół na terenie gminy Medyka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1282

  uchwała nr XXV/175/10 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1281

  uchwała nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1280

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/173/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2010r. uchwała budżetowa na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.