Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/169/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-14
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 67 pozycja: 1024
Hasła:apteki,godzina otwierania i zamykania placówek handlowych

UCHWAŁA NR XXXVII/169/10 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia  2010r. Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art.94  ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz.  271 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Rada Powiatu w Górze uchwala co następuje: § 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie  górowskim na okres od dnia 10.04.2010r. do dnia 31.12.2010r.: 

Nazwa apteki Adres Apteka ?Zdrowie? Góra, Plac B. Chrobrego 9 ,  tel.065 5432429 Apteka?Lawendowa? Góra, Pl.B.Chrobrego 21 Tel.065 5433684 Apteka ?Vita? Góra,ul.Głogowska 1a Tel.065 5433833 Apteka ?Rodzinna? Góra, Oś. K. Wielkiego 15A, tel.065 5442238 Apteka ?Aspirynka? Góra,ul.Armii Krajowej 21, tel.065 5433610 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz Plac Wolności 22 Tel.065 5437970 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz ul. Rawicka 1btel.065 5437038 Punkt Apteczny

ID: VUJMN-JZXPS-OZRSO-IEOGT-IEUUW. Podpisany.

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8-20

Godziny otwarcia w soboty 8-15

Godziny otwarcia w niedziele i święta Nieczynne

8-22

8-22

8-22

8-20

8-14

Nieczynne

8-18

9-13

Nieczynne

8-1930

8-14

Nieczynne

8-18

8-13

Nieczynne

8-18

8-13

Nieczynne

8-18

13-15

Nieczynne

Strona 1 / 5

Niechlów, ul.Szkolna 2 Tel.065 5435630

1btel.065 5437038 Punkt Apteczny Niechlów, ul.Szkolna 2 Tel.065 5435630 8-18 13-15 Nieczynne

§ 2. Brak treści 1) Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra:

TERMIN DYŻURU 10.04.10 ? 16.04.10 17.04.10 ? 23.04.10 24.04.10 ? 30.04.10 01.05.10 ? 07.05.10 08.05.10 ? 14.05.10 15.05.10 ? 21.05.10 22.05.10 ? 28.06.10 29.06.10 ? 04.06.10 05.06.10 ? 11.06.10 12.06.10 ? 18.06.10 19.06.10 ? 25.06.10 26.06.10 ? 02.07.10 03.07.10 ? 09.07.10 10.07.10 ? 16.07.10 17.07.10 ? 23.07.10 24.07.10 ? 30.07.10 31.07.10 ? 06.08.10 07.08.10 ? 13.08.10 14.08.10 ? 20.08.10 21.08.10 ? 29.08.10 28.08.10 ? 03.09.10 04.09.10 ? 10.09.10 11.09.10 ? 17.09.10 18.09.10 ? 24.09.10 25.09.10 ? 01.10.10

ID: VUJMN-JZXPS-OZRSO-IEOGT-IEUUW. Podpisany.

APTEKA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA

Strona 2 / 5

02.10.10 ? 08.10.10 09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10

25.09.10 ? 01.10.10 02.10.10 ? 08.10.10 09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10 23.10.10 ? 29.10.10 30.10.10 ? 05.11.10

LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA W dniu 1.11.2010r. dyżur pełni APTEKA ASPIRYNKA

06.11.10 ? 12.11.10 13.11.10 ? 19.11.10 20.11.10 ? 26.11.10 27.11.10 ? 03.12.10 04.12.10 ? 10.12.10 11.12.10 ? 17.12.10 18.12.10 ? 24.12.10 25.12.10 - 31.12.10

ASPIRYNKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA RODZINNA VITA W dniu 25-26.12.2010 oraz w dniu 31.12.2010r. dyżur pełni APTEKA RODZINNA

2) Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu:

TERMIN DYŻURU 10.04.10 ? 16.04.10 17.04.10 ? 23.04.10 24.04.10 ? 30.04.10 01.05.10 ? 07.05.10 08.05.10 ? 14.05.10 15.05.10 ? 21.05.10 22.05.10 ? 28.06.10 29.06.10 ? 04.06.10 05.06.10 ? 11.06.10 12.06.10 ? 18.06.10 19.06.10 ? 25.06.10 26.06.10 ? 02.07.10 03.07.10 ? 09.07.10 10.07.10 ? 16.07.10

ID: VUJMN-JZXPS-OZRSO-IEOGT-IEUUW. Podpisany.

APTEKA POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM ( Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)

Strona 3 / 5

17.07.10 ? 23.07.10 24.07.10 ? 30.07.10

POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)

03.07.10 ? 09.07.10 10.07.10 ? 16.07.10 17.07.10 ? 23.07.10 24.07.10 ? 30.07.10 31.07.10 ? 06.08.10 07.08.10 ? 13.08.10 14.08.10 ? 20.08.10 21.08.10 ? 29.08.10 28.08.10 ? 03.09.10 04.09.10 ? 10.09.10 11.09.10 ? 17.09.10 18.09.10 ? 24.09.10 25.09.10 ? 01.10.10 02.10.10 ? 08.10.10 09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10 23.10.10 ? 29.10.10 30.10.10 ? 05.11.10 06.11.10 ? 12.11.10 13.11.10 ? 19.11.10 20.11.10 ? 26.11.10 27.11.10 ? 03.12.10 04.12.10 ? 10.12.10 11.12.10 ? 17.12.10 18.12.10 ? 24.12.10 25.12.10 - 31.12.10

POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22 POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22 POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM ( Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)

§ 3. Brak treści 1) Dyżur nocny trwa od godz. 20 00 do godz. 8 00 dnia następnego i odbywa się pod telefonem 2) Dopuszcza się możliwość prowadzenia dyżuru nocnego stacjonarnego przez daną aptekę  wg. jej uznania. 3) Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej i w święta oraz forma tego ID:dyżuru musi być podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na drzwiach / 5 VUJMN-JZXPS-OZRSO-IEOGT-IEUUW. Podpisany. Strona 4 wejściowych wszystkich aptek. 4) Informacja o godzinach pracy aptek oraz aktualny harmonogram dyżurów będą 

3) Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej i w święta oraz forma tego dyżuru musi być podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek. 4) Informacja o godzinach pracy aptek oraz aktualny harmonogram dyżurów będą  umieszczone na stronie internetowej www.powiatgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.  § 5. Traci moc uchwała nr XXVI/156/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edward Szendryk

ID: VUJMN-JZXPS-OZRSO-IEOGT-IEUUW. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.896

  uchwała nr XLVII/315/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2864

  uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3789

  uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Długość okresu rozliczeniowego

  Jaki maksymalny okres rozliczeniowy może przyjąć pracodawca przy następujących dobowych normach czasu pracy: 8 godzin i 45 minut - od poniedziałku do czwartku i 5 godzin (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/166/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • zestawienie Burmistrza Karpacza danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Karpacz

 • sprawozdanie Starosty Głogowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009

 • porozumienie Prezydenta Miasta Głogowa; Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Głogowskiego

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.Dc.0911-25/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności - § 1; § 2; § 3; § 4; § 5; § 8 ust. 2; § 9; § 10 § 11; § 12 załącznika Nr 1; - § 1; § 2; § 3; § 5 ust. 2; § 6; § 7; § 8 załącznika Nr 2; - załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLVI/548/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Szklarska Poręba

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.