Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1344

Tytuł:

uchwała nr LI/328/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-08-03
Organ wydający:Rady Gminy Grodzisko Dolne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 69 pozycja: 1344
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1499

  porozumienie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Grodzisko Dolne w sprawie określenia zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1556

  porozumienie Wójta Gminy Grodzisko Dolne zawarte w dniu 1 czerwca 2011r. w Leżajsku, pomiędzy Powiatem Leżajskim a Gminą Grodzisko Dolne w sprawie powierzenia przez Powiat Leżajski Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia zadania publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.697

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1233

  uchwała nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1916

  uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2005r w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1343

  uchwała nr 229/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar południowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1342

  uchwała nr XL/236/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1341

  uchwała nr XLI/406/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla ?Piaski II? w Sokołowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1340

  uchwała nr XXXVIII/297/10 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1339

  uchwała nr XXXVIII/291/10 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Przeworskiemu lub jego jednostkom podległym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.