Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1394

Tytuł:

uchwała nr XXXV/532/10 Rady Gminy Dębica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-08-13
Organ wydający:Rady Gminy Dębica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 72 pozycja: 1394
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5746

  uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice

 • DZ. URZ. 2010.96.1860

  uchwała nr XLII/141/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łęczyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1524

  uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1393

  uchwała nr XXXV/531/10 Rady Gminy Dębica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Dębica na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1392

  uchwała nr XLIV/427/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1391

  uchwała nr XXXII/214/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1390

  uchwała nr XXXVII/276/10 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Ragulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1389

  uchwała nr XXXV/335/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sędziszów Młp. oraz jej jednostkom podległym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.