Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1407

Tytuł:

uchwała nr XXXV/327/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Tryńcza oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Tryńcza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-08-13
Organ wydający:Rada Gminy Tryńcza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 72 pozycja: 1407
Hasła:Herby i flagi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1691

  uchwała nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Bojanów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.886

  uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy Grębów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Grębów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Grębów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2087

  uchwała nr XL/279/2010 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Domaradz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Domaradz.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Tytuł magistra na pieczątce

  Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, (...)

 • Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

  W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1406

  uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1405

  uchwała nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1404

  uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1403

  uchwała nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1402

  uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Niwiska z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Niwiska przez inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.