Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1353

Tytuł:

uchwała nr XXXII/331/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-06
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 74 pozycja: 1353
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR XXXII/331/2010 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.  U. Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390? z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.  875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394? z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala,  co następuje : § 1. W Uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  ? 4. W roku 2010 wnioski o dotację mogą być składane do dnia 30 września 2010 r. ? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Rada Gminy Widuchowa w dniu 19 marca podjęła uchwałę ww. sprawie ustalając w roku budżetowym ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na  przedmiotowe cele do 30 marca. Na prośbę potencjalnych beneficjentów proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2010 do 30 września.

ID: QTCKY-TYCOV-YYBHT-OUITZ-ENFPY. Podpisany.

Strona 1 / 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Rada Gminy Widuchowa w dniu 19 marca podjęła uchwałę ww. sprawie ustalając w roku budżetowym ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na  przedmiotowe cele do 30 marca. Na prośbę potencjalnych beneficjentów proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2010 do 30 września.

ID: QTCKY-TYCOV-YYBHT-OUITZ-ENFPY. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2129

  uchwała nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXII/317/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1367

  uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4261

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3975

  uchwała nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien

  Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1352

  uchwała nr L/279/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2010r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1351

  uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1350

  uchwała nr XXXII/380/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1349

  uchwała nr XXXIX/250/2010 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010 ?2014?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.73.1347

  zarządzenie nr 25/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.