Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1385

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-10
Organ wydający:Rada Powiatu w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 75 pozycja: 1385
Hasła:

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w złotych

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Lp. § Wyszczególnienie I. II. 1. 2. III. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. IV. x x Stan środków obrotowych na początek roku Przychody 400 000,00 870 000,00 850 000,00 20 000,00 1 220 000,00 1 120 000,00 500 000,00 170 000,00 15 000,00 10 000,00 399 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 Plan na 2010 r.

0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki x x 2440 2960 4210 4270 4300 4410 4610 4700 x Wydatki Wydatki bieżące Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Przelewy redystrybucyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki majątkowe

6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych x Stan środków obrotowych na koniec roku

1z1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.282

  uchwała nr 532/2008 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.456

  sprawozdanie Starosty Gryfińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.446

  zarządzenie nr 18/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.556

  zarządzenie nr 24/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

  zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1384

  uchwała nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1383

  uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1382

  uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1381

  uchwała nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1380

  uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.