Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1190

Tytuł:

uchwała nr 1243/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Józefosław I

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-04-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1190
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3751

  uchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5543

  uchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1189

  uchwała nr 1242/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007r /Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 251 poz. 7390 z dnia 5.12.2007r/ dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejacej ul. Orężnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1188

  uchwała nr 1241/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1187

  uchwała nr 1240/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1186

  uchwała nr 144/XXXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Cmentarna"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1185

  uchwała nr 426/XLV/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.