Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1493

Tytuł:

uchwała nr LVII/493/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2009r. uchwała budżetowa Miasta Jasła na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-08-31
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 80 pozycja: 1493
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1005

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Jasła na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1037

  uchwała nr XLV/387/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1590

  uchwała nr XLVIII/415/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Jasła.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.589

  porozumienie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte w Jaśle pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Burmistrzem Miasta Jasła w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu w Jaśle Burmistrzowi Miasta Jasła zadania do zarządzania drogami gminnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1811

  uchwała nr XLIX/428/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Jasła do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1492

  uchwała nr XLII/279/10 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.79.1491

  program Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2010 ? 2013 z perspektywą do 2017 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.79.1490

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/98/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r. dotyczące uchwały Nr LIII/382/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?ŁUKAWICA 4?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.79.1489

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/95/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2010r. dotyczące uchwały Nr XLII/320/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.79.1488

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/92/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2010r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/277/10 Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.