Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1550

Tytuł:

uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Dygowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1550
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLIV/277/10 RADY GMINY DYGOWO z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw (Dz. U. Z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz.1592; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, 2010 r. Nr 57,poz. 356.) oraz Zarządzenia Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze i ustala liczbę radnych wybieranych w tych okręgach:

Nr okręgu wyborczego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Granice okręgu sołectwo Dygowo sołectwa: Bardy, Gąskowo, Miechęcino, Stojkowo sołectwa: Jazy Łykowo, Wrzosowo sołectwo Skoczów sołectwo Piotrowice sołectwo Czernin sołectwa: Dębogard, Stramniczka, Świelubie, Pustary Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym 4 2 3 1 2 1 2

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/222/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 697). § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: TLRLF-VDLQF-LAPSF-HCROF-ELUQF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1549

  uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1548

  uchwała nr XXXIV/460/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1547

  uchwała nr XXXIV/457/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1546

  uchwała nr XXXIV/456/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Darłowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1545

  uchwała nr XLIX/195/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzeżno oraz określenia zasad sprzedaży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.