Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Warnice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1554
Hasła:

Uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia  statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje: §   1 .  W uchwałach Rady Gminy Warnice Nr XIV/92/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, Nr XIV/98/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ID: EWBFX-KVAXA-YLSON-JJBPG-IEMMI. Podpisany. Strona 1 / 2 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko w § 56 dodaje się  pkt 6 ?usługi związane z wykonywaniem remontów?. §   2 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko w § 56 dodaje się  pkt 6 ?usługi związane z wykonywaniem remontów?. §   2 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: EWBFX-KVAXA-YLSON-JJBPG-IEMMI. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/231/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/232/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/233/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1553

  uchwała nr XXVII/262/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1552

  uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mszar koło Borowika"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1551

  uchwała nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1550

  uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1549

  uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.