Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1546

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/257/2010 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Bojanów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Bojanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1546
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.100.1630

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.915

  uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.914

  uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1691

  uchwała nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Bojanów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Bojanów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1545

  uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1544

  uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1543

  uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1542

  uchwała nr XLII/374/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia hejnału dla Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1541

  uchwała nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.