Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1549

Tytuł:

uchwała nr XLI/326/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czudec oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Czudec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1549
Hasła:Pogrzeby
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1733

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czudec oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów.

 • DZ. URZ. 2009.332.2475

  uchwała nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.901

  uchwała nr XXIV/274/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zaleszany oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów.

 • DZ. URZ. 2009.354.2599

  uchwała nr XLVIII/374/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Iwaniska oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.561

  uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1548

  uchwała nr XLI/320/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czudec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1547

  uchwała nr XLI/319/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1546

  uchwała nr XXXVII/257/2010 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1545

  uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1544

  uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.