Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1550

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Dynów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Dynów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1550
Hasła:Opłaty - za zajęcie pasa drogowego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2008

  uchwała nr XXXVII/413/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Złotoryja.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.241.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-176/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szudziałowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1549

  uchwała nr XLI/326/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czudec oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1548

  uchwała nr XLI/320/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czudec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1547

  uchwała nr XLI/319/2010 Rady Gminy Czudec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1546

  uchwała nr XXXVII/257/2010 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1545

  uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.