Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1602

Tytuł:

uchwała nr 351/XLIX/2010 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Krzywcza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 86 pozycja: 1602
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5896

  uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/66/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i psychologa.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1601

  uchwała nr 291/XLI/2009 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1600

  uchwała nr XXX/186/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwala budżetowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1599

  uchwała nr XLI/284/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1598

  uchwała nr XLIII/407/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1597

  uchwała nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzyżów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.