Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1619

Tytuł:

uchwala nr LI/339/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1899R przez wieś Grabanina kategorii drogi powiatowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-09-22
Organ wydający:Rada Powiatu w Jaśle
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1619
Hasła:Drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1574

  uchwała nr XXXV/346/09 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2202R Odrzechowa droga przez wieś, kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1575

  uchwała nr XXXVI/349/09 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2260R Dołżyca - Komańcza, kategorii drogi powiatowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1573

  uchwała nr XXXV/345/09 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź - Mchawa, kategorii drogi powiatowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1618

  sprawozdanie Wójta Gminy Wiązownica z wykonania budżetu gminy za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1617

  sprawozdanie Burmistrza Głogowa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1616

  uchwała nr XXXIII/341/10 Rady Gminy Żyraków z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków ?Plan Nr 1/2005?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1615

  uchwala nr XLVI/315/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1614

  uchwała nr XLIV/202/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.