Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/172/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 22 maja 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-05-13
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 90 pozycja: 1342
Hasła:apteki

UCHWAŁA NR XXXVIII/172/10 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 22 maja 2010r. do dnia 31 grudnia  2010r. Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz art.12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art.94  ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz.  271 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Rada Powiatu w Górze uchwala co następuje: § 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie  górowskim na okres od dnia 22.05.2010r. do dnia 31.12.2010r.: 

Nazwa apteki Adres Godziny otwarcia od Godziny otwarcia w  Godziny otwarcia w  poniedziałku do piątku Apteka ?Zdrowie? Góra, Plac B. Chrobrego 9 , Tel.65 5432429 Apteka?Lawendowa? Góra, Pl.B.Chrobrego 21 Tel.65 5433684 Apteka ?Vita? Góra,ul.Głogowska 1a Tel.65 5433833 Apteka ?Rodzinna? Góra, Oś. K. Wielkiego 15A, Tel.65 5442238 Apteka ?Aspirynka? Góra,ul.Armii Krajowej 21, Tel.65 5433610 Apteka ?Eliksir? Góra, ul. Targowa 1 Tel. 65 5296274 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz Plac Wolności 22

ID: ZPXYP-IOGRP-JQLKV-GAWDT-YACPC. Podpisany. Tel.65 5437970 Strona 1 / 5

soboty

niedziele i święta

8-20

8-15

Nieczynne

8-22

8-22

8-22

8-20

8-14

Nieczynne

8-18

9-13

Nieczynne

8-1930

8-14

Nieczynne

8-20

8-15

Nieczynne

8-18

8-13

Nieczynne

Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz ul. Rawicka 1bTel.65 5437038

8-18

8-13

Nieczynne

Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz Plac Wolności 22 Tel.65 5437970 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz ul. Rawicka 1bTel.65 5437038 Apteka ?Przy Przychodni? Wąsosz, ul. Zacisze 10A Tel.65 5442823 Punkt Apteczny Niechlów, ul.Szkolna 2 Tel.065 5435630

8-18

8-13

Nieczynne

8-18 8-18

8-13 Nieczynne

Nieczynne Nieczynne

8-18

13-15

Nieczynne

§ 2. Brak treści 1) Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra:

TERMIN DYŻURU 22.05.10 ? 28.05.10 29.05.10 ? 04.06.10 05.06.10 ? 11.06.10 12.06.10 ? 18.06.10 19.06.10 ? 25.06.10 26.06.10 ? 02.07.10 03.07.10 ? 09.07.10 10.07.10 ? 16.07.10 17.07.10 ? 23.07.10 24.07.10 ? 30.07.10 31.07.10 ? 06.08.10 07.08.10 ? 13.08.10 14.08.10 ? 20.08.10 21.08.10 ? 27.08.10 28.08.10 ? 03.09.10 04.09.10 ? 10.09.10 11.09.10 ? 17.09.10 18.09.10 ? 24.09.10 25.09.10 ? 01.10.10 02.10.10 ? 08.10.10

ID: ZPXYP-IOGRP-JQLKV-GAWDT-YACPC. Podpisany.

APTEKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA

Strona 2 / 5

09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10 23.10.10 ? 29.10.10

02.10.10 ? 08.10.10 09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10 23.10.10 ? 29.10.10 30.10.10 ? 05.11.10 06.11.10 ? 12.11.10 13.11.10 ? 19.11.10 20.11.10 ? 26.11.10 27.11.10 ? 03.12.10 04.12.10 ? 10.12.10 11.12.10 ? 17.12.10 18.12.10 ? 24.12.10 25.12.10 - 31.12.10

RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA W dniu 25-26.12.2010 oraz w dniu 31.12.2010r. dyżur pełni APTEKA ELIKSIR

2) Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu:

TERMIN DYŻURU 22.05.10 ? 28.05.10 29.05.10 ? 04.06.10 05.06.10 ? 11.06.10 12.06.10 ? 18.06.10 19.06.10 ? 25.06.10 26.06.10 ? 02.07.10 03.07.10 ? 09.07.10 10.07.10 ? 16.07.10 17.07.10 ? 23.07.10 24.07.10 ? 30.07.10 31.07.10 ? 06.08.10 07.08.10 ? 13.08.10 14.08.10 ? 20.08.10 21.08.10 ? 27.08.10 28.08.10 ? 03.09.10

ID: ZPXYP-IOGRP-JQLKV-GAWDT-YACPC. Podpisany.

APTEKA PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)

Strona 3 / 5

04.09.10 ? 10.09.10 11.09.10 ? 17.09.10 18.09.10 ? 24.09.10

28.08.10 ? 03.09.10 04.09.10 ? 10.09.10 11.09.10 ? 17.09.10 18.09.10 ? 24.09.10 25.09.10 ? 01.10.10 02.10.10 ? 08.10.10 09.10.10 ? 15.10.10 16.10.10 ? 22.10.10 23.10.10 ? 29.10.10 30.10.10 ? 05.11.10 06.11.10 ? 12.11.10 13.11.10 ? 19.11.10 20.11.10 ? 26.11.10 27.11.10 ? 03.12.10 04.12.10 ? 10.12.10 11.12.10 ? 17.12.10 18.12.10 ? 24.12.10 25.12.10 - 31.12.10

POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)

§ 3. Brak treści 1) Dyżur nocny trwa od godz. 20 00 do godz. 8 00 dnia następnego i odbywa się pod telefonem. 2) Dopuszcza się możliwość prowadzenia dyżuru nocnego stacjonarnego przez daną aptekę  wg. jej uznania 3) Aktualna informacja o pełnionych dyżurach przez apteki w porze nocnej i w święta oraz forma tego dyżuru musi być podana do publicznej wiadomości na 1 miesiąc naprzód  poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek 4) Informacja o godzinach pracy aptek oraz aktualny harmonogram dyżurów będą  umieszczone na stronie internetowej www.powiatgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.  § 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r  ID: ZPXYP-IOGRP-JQLKV-GAWDT-YACPC. Podpisany. Strona 4 / 5 § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edward Szendryk

ID: ZPXYP-IOGRP-JQLKV-GAWDT-YACPC. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2864

  uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3789

  uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1331

  uchwała nr XX/194/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie godzinowe a dni wolne

  Pracownik jest wynagradzany godzinowo. U pracodawcy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Zgodnie z regulaminem sobota jest dniem wolnym od pracy. (...)

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

 • Praca na wolnym powietrzu

  Jestem cywilnym pracownikiem Jednostki Wojskowej zatrudnionym na etacie wartownika. Moja praca polega na ochronie obiektów Jednostki. Pracuję w systemie dwunastogodzinnego (...)

 • Długość okresu rozliczeniowego

  Jaki maksymalny okres rozliczeniowy może przyjąć pracodawca przy następujących dobowych normach czasu pracy: 8 godzin i 45 minut - od poniedziałku do czwartku i 5 godzin (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2010

 • uchwała nr XLVII/216/10 Rady Miasta Mieroszów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Mieroszów na 2010 rok

 • uchwała nr XXXIX/308/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

 • uchwała nr XLI/358/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2010.

 • uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Krośnice na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.