Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.9.160

Tytuł:

uchwała nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-01
Organ wydający:Rada Miejska w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 9 pozycja: 160
Hasła:podatek od nieruchomości,podatek leśny,podatek rolny

UCHWAŁA NR XLVII/521/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 roku Nr 121 poz. 844: Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199? Dz. U z 2006 roku Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847? Dz. U. z 2008 roku Nr  93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463? Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458), art. 6a ust. 11  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969? Dz. U.  z 2005 roku Nr 143 poz. 1199? Dz. U. z 2006 roku Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.  1825? Dz. U. z 2007 roku Nr 109 poz. 747? Dz. U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655? Dz. U.  z 2009 roku Nr 56 poz. 458) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682? Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484? Dz. U. z 2006 roku Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825? Dz. U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730? Dz. U. z 2009  roku Nr 56 poz. 458) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wzory formularzy: 1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zawarty w załączniku Nr 1 do  niniejszej uchwały; 2. Deklaracji na podatek od nieruchomości zawarty w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3. Deklaracji na podatek rolny zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4. Deklaracji na podatek leśny zawarty w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dane o nieruchomościach oznaczone jako załączniki ZN 1/A, ZR 1/A i ZL 1/A.  § 2. Traci moc Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 roku Nr 4 poz. 73) § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.  § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Kazimierz Fischbach U ID: BNJQH-UNGGS-YCLFZ-LVLYU-FMAFO. Podpisany. ZASADNIENIE

Strona 1 / 4

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października

Kazimierz Fischbach UZASADNIENIE Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Rada gminy określa wzory formularzy deklaracji i informacji na  poszczególne podatki pobierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W związku z podjęciem dnia 12 listopada 2009 roku uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która zmienia  liczbę stref podatkowych konieczne stało się określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na  podatek od nieruchomości. Jednocześnie w celu ułatwień w wypełnianiu deklaracji i informacji  podatkowych a także uwzględniając opinie podatników na temat zawiłości w dotychczasowych  formularzach proponuje się podjęcie uchwały w sprawie określenia nowych wzorów formularzy  stosowanych na terenie Gminy Gryfino. Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych. Sporządził: Krystian Kosiński Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc XLVII 52109 załącznik1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik2.doc XLVII 52109 załącznik2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc XLVII 52109 załącznik3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik4.doc

ID: BNJQH-UNGGS-YCLFZ-LVLYU-FMAFO. Podpisany. Strona 2 / 4

XLVII 52109 załącznik4

Krystian Kosiński Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc XLVII 52109 załącznik1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik2.doc XLVII 52109 załącznik2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc XLVII 52109 załącznik3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik4.doc XLVII 52109 załącznik4 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik5.doc XLVII 52109 ZL-1A Załącznik nr 6

ID: BNJQH-UNGGS-YCLFZ-LVLYU-FMAFO. Podpisany.

do Uchwały Nr XLVII/521/09 Strona Rady Miejskiej w Gryfinie 3 / 4 z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik6.doc XLVII 52109 ZN-1A Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. Zalacznik7.doc XLVII 52109 ZR-1A

ID: BNJQH-UNGGS-YCLFZ-LVLYU-FMAFO. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.105

  uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3109

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.159

  uchwała nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.158

  uchwała nr XXIX / 258 /09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/ 201/2009 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Chociwel regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.157

  uchwała nr XXIX /257 / 09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.156

  uchwała nr XXXV/321/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.155

  uchwała nr LVI/376/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.