Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1679

Tytuł:

uchwała nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzyżów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-01
Organ wydający:Rada Miejskiejska w Strzyżowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 92 pozycja: 1679
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.255

  uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1350

  uchwała nr 59/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Narol i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.146

  uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1529

  uchwała nr XLV/44/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jodłowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1950

  uchwała nr XLII/243/10 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzyska i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1678

  uchwala nr LI /595/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1677

  uchwała nr LI/592/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1676

  uchwala nr XLI/479/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Mielcu w rejonie ul. Nowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1675

  uchwala nr XXXIX/257/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 19/II/08 dla terenu położonego przy ulicy Mickiewicza 74 w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1674

  uchwala nr XXXIX/256/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/05 terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Wł. Reymonta w Leżajsku ? część I obejmująca odcinek od ul. Sanowej do ul. Sportowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.