Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1696

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 1696
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2010 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust.1, 2, 3, 5 i 6 oraz art.96 ust. 1 i 4 (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr.142 z 2001r. z poz.1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje: §   1 .  W uchwale Nr XXI/123/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat z późn. zm. dokonuje się następujących zmian: 1. § 8 otrzymuje brzmienie: ?Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 16,66 zł.?. § 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta i Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim. § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niemirski

ID: TXISV-EPAVB-GFEPM-RIAQD-XDVCT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1695

  uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1694

  uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1693

  uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1692

  uchwała nr XLV/431/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/384/09 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1691

  uchwała nr XXXI/191/10 Rady Gminy Osieck z dnia 15 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.