Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1726

Tytuł:

uchwala nr LIII/612/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-08
Organ wydający:Rada Miejska w Ropczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 1726
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.1689

  uchwała nr X/89/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.291

  uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1942

  uchwała nr XXXIX/472/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1544

  uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1200

  porozumienie Burmistrza Ropczyc z dnia 1 lipca 2010r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Ropczyce w sprawie utworzenia szkoły muzycznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1725

  uchwala nr 236/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1724

  uchwala nr 187/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1723

  uchwala nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1722

  uchwala nr LVIII/644/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1721

  uchwala nr LVII/544/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MŁP. z dnia 9 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.