Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIX/288/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-05-20
Organ wydający:Rada Powiatu w Środzie Śląskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 1465
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XLIX/288/2010 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26  kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz.  1362, nr 202 poz. 1551, nr 219 poz. 1706, nr 221 poz. 1738 z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 40 poz. 229) Rada  Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje: § 1. Traci moc uchwała nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą od dnia 31 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Zbigniew Biliński  

ID: XIKLI-GUNDW-VFLLB-TOGHQ-GMQDJ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/36/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/263/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Średzkiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/263/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Średzkiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/297/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Środzie Śląskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/216/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 • uchwała nr XL/309/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Sobótka na 2010 rok

 • uchwała nr 328/XLII/10 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr 171/XXIV/2008 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XLVIII/505/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pisarzowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.