Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

Tytuł:

uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-16
Organ wydający:Rada Powiatu Pruszkowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1761
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XXXII/294/10 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.). Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust 1 pkt. 2 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2009 r Nr 175 poz. 1362. ) Rada Powiatu postanawia: § 1. Uchwalić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie i Środowiskowym Domu samopomocy ? Na Górce? w Brwinowie w 2010 r., stanowiącym integralną część uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego Tomasz Osiński Załącznik do Uchwały Nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie  i Środowiskowym Domu Samopomocy "Na Górce" w Brwinowie w 2010 r.

ID: ZRSJX-GTHOV-WTNZI-OXFDW-UELAR. Podpisany.

Strona 1 / 2

Tomasz Osiński Załącznik do Uchwały Nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie  i Środowiskowym Domu Samopomocy "Na Górce" w Brwinowie w 2010 r.

ID: ZRSJX-GTHOV-WTNZI-OXFDW-UELAR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6140

  uchwała nr IX/82/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1849

  uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1904

  uchwała nr XIII/114 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.4796

  uchwała nr VIII/ 67 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pruszkowskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3451

  uchwała nr Nr XXII/214/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1760

  uchwała nr XXXII/291/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1759

  uchwała nr XXIX/270/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1758

  uchwała nr XXXVIII/206/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1757

  uchwała nr XXXIV/5/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.97.1756

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. o decyzjach Nr WCC/446-ZTO-C/1331/W/OGD/2010/CW

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.