Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1770

Tytuł:

uchwała nr XLIII/389/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Łańcuta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-14
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1770
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.479

  uchwała nr LI/554/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4824

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Łaskarzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3730

  uchwała nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.403

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

  Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

  Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1769

  uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1768

  uchwała nr LXXIV/595/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Jasła, Rady Powiatu w Jaśle i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Jasła, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1767

  uchwała nr LIV/410/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1766

  uchwała nr LIX/329/10 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1765

  uchwała nr XLVII/300/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.