Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1829

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 10 marca 2010r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych obrębów gminy Łosice pow. łosicki województwo mazowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-17
Organ wydający:Starosta Łosicki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 99 pozycja: 1829
Hasła:ewidencja gruntów i budynków

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOSICKIEGO Zgodnie z art. 24a ust, 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U, z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że projekty operatów opisowo-kartograficznych dla niżej wymienionych obrębów gminy Łosice pow. łosicki województwo mazowieckie: Niemojki, Patków, Zakrze wyłożone do wglądu osób zainteresowanych w dniach 29 grudnia 2009r. do 25 stycznia 2010r. z dniem 26 stycznia 2010r. stały się operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowokartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie traktowane będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Z up. Starosty: mgr inż. Walerian Chlebiński Geodeta Powiatowy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1791

  ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5259

  ogłoszenie nr GKN.6620.1.2011.K Starosty Łosickiego z dnia 26 lipca 2011r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych dla wszystkich obrębów gminy Stara Kornica pow. łosicki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.528

  ogłoszenie nr GKN.7430-04/1/09 Starosty Łosickiego z dnia 28 grudnia 2009r. dotycząca projektów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2014

  informacja nr G.II.A.7430-22/2010 Starosty Przemyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Łuczyce gmina Przemyśl, Kosienice, Maćkowice gmina Żurawica i Piątkowa gmina Dubiecko oraz projektów operatów kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Babice i Ruszelczyce gmina Krzywcza oraz Makowa gmina Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2905

  informacja nr 1/10 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo ? kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Hoszów i Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1828

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1827

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 5 i Nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1826

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 23 i Nr 24, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1825

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1824

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radom z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.