Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.279

Tytuł:

uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuszów Narodowy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 279
Hasła:Alkohol
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2010

  uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszów Narodowy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2986

  uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Tuszów Narodowy jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.714

  uchwała nr XXXVII/292/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1787

  uchwała nr XLII/311/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/299/2006 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszów Narodowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.993

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.278

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały VI/42/07 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.277

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przeworsk, uchwalonego Uchwałą Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Przeworsku z dnia 30 czerwca 2003 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.276

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.275

  uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.274

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Olszanica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.