Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1887

Tytuł:

informacja Starosty Łobeskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych POWIATU ŁOBESKIEGO

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-02
Organ wydający:Starosta Łobeski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 103 pozycja: 1887
Hasła:

INFORMACJA NR .................... STAROSTY ŁOBESKIEGO z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek  ewidencyjnych POWIATU ŁOBESKIEGO  Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że:  § 1. Projekt  operatu  opisowo­kartograficznego  dotyczącego  kompleksowej  modernizacji  ewidencji  gruntów  i budynków,  dla  jednostek  ewidencyjnych: Dobra  ?  miasto,  Dobra  ?  obszar  wiejski  (z  wyłączeniem  obrębu  Anielino  i Krzemienna),  Łobez  ?  miasto,  Łobez  ?  obszar  wiejski,  Radowo  Małe  ?  obszar  wiejski,  Resko ?  miasto, Resko ? obszar wiejski, Węgorzyno ? miasto, Węgorzyno ? obszar wiejski, wyłożony do publicznego  wglądu w dniach od 24 maja do 13 czerwca 2011 roku w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w Łobzie przy  ul. Głowackiego 4, stał się z dniem 14 czerwca 2011 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.  § 2. Każdy,  czyjego  interesu  prawnego  dotyczą  dane  zawarte  w ewidencji  gruntów  i budynków  ujawnione  w operacie  opisowo  ­  kartograficznym  może,  w terminie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  tej  informacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego,  zgłaszać  zarzuty  do  tych  danych  do  Starosty  Łobeskiego  na  adres: 73­150 Łobez, ul. Konopnickiej 41.  § 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych  ewidencją gruntów i budynków.   

Starosta  Ryszard Brodziński

Id: JYMMY­MTKAI­LTICA­XDKRX­TLXOE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.82

  informacja Starosty Łobeskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych ANIELINO I KRZEMIENNA w jednostce ewidencyjnej Gmina - Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

 • DZ. URZ. 2012.1786

  ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.120.3549

  informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Polny Młyn i Wandolin gmina Przasnysz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.214.6873

  informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaręby gminy Chorzele

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Sprawdzenie legalności budynku

  Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1886

  informacja Nr 2/2011 Burmistrza Łobza z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze GminyŁobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1885

  uchwała Nr IX/98/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1884

  uchwała Nr VII/71/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkancami Gminy Stepnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1883

  uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1882

  zarządzenie Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.