Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.379

Tytuł:

uchwała nr LV/422/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Łomiankach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 379
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

  uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.1917

  uchwała nr LXXXVII/445/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.986

  uchwała nr LII/340/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.903

  uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/250/2010 Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

porady prawne online

Porady prawne

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (...)

 • Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

  Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.377

  uchwała nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.376

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/184/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.375

  uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/243/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.374

  uchwała nr II-110/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV -11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.