Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1899

Tytuł:

uchwała Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-05
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 104 pozycja: 1899
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/96/11 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.  Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  z późn.zm.) Rada Miejska w Czaplinku, uchwala co następuje:  § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie miasta i gminy Czaplinek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.  § 3. Tracą moc uchwały:  1. Nr XXVIII/219/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Czaplinek  (Dz. U. Woj. Zach. Nr 41, poz. 919 z 18 maja 2005 roku),  2. Nr XXXVIII/320/06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr  XXVIII/219/05  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  z dnia  5 kwietnia  2005  roku  w sprawie  przyjęcia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  miasta  i gminy  Czaplinek (Dz. U. Woj. Zach. Nr 79, poz. 1386 z 6 lipca 2006 roku).  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego.  Załącznik do Uchwały Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. Zalacznik.doc

 

Wiceprzewodniczący Rady  Robert Aleszko

Id: UITVG­XIQQG­TLETB­JCVML­XYKWF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/365/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 9 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1898

  uchwała Nr VIII/95/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1897

  uchwała Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/35/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 5 maja 2011 r w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białogard na lata 2011 ? 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1896

  uchwała Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu z zakresu przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1895

  uchwała Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białogard

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1894

  uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białogard na lata 2011 - 2015

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.