Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3389

Tytuł:

uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-06-20
Organ wydający:Rady Miejskiej w Nasielsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 3389
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4014

  uchwała nr SZAS.XX.0007.128.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. 2009.317.2355

  uchwała nr XXXVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/190/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Gromadka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/178/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 23 maja 2011r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom, i nauczycieom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Gromadka oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla pedagoga szkolnego i logopedy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3388

  uchwała nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie ? Ośrodku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3387

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Gołymin-Ośrodek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3386

  uchwała nr 908/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3385

  uchwała nr 774/39/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ? 2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.3384

  zarządzenie nr 145/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.