Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

Tytuł:

uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Dobrzanach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 109 pozycja: 1984
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/78/11 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 i Nr 131, poz. 764) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje. § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Dobrzany w wysokości 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach Halina Zalewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1983

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4131.193.2011[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. stwierdzajace nieważność § 3 ust. 1 i 5 uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1982

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010r. (KBiP, Komisja)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1981

  decyzja Nr OSZ-4210-28(14)/2011/167/XIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1980

  decyzja Nr OSZ-4210-13(19)/2011/13859/II/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1979

  decyzja Nr OSZ-4210-34(10)/2011/347/X/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Wałczu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.