Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

Tytuł:

sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Burmistrz Białego Boru
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 109 pozycja: 1987
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE NR 39/2011 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok. Załącznik do Sprawozdania Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.zip sprawozdania

Id: ILSEB-UIMTA-EQJWU-QASRW-QBVUK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2820

  zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4332

  zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4583

  zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3012

  zarządzenie nr 0050.19.12 Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 14/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Opłata prolongacyjna a Rb-27S

  Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1986

  uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

  uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1983

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4131.193.2011[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. stwierdzajace nieważność § 3 ust. 1 i 5 uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1982

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010r. (KBiP, Komisja)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.