Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1862

Tytuł:

uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-22
Organ wydający:Rada Gminy Rokietnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1862
Hasła:zwierzęta

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008) z późniejszymi zmianami Rada Gminy Rokietnica, uchwala co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rokietnica, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1

Id: MNLBB-FOHJJ-TRHUA-MDETU-TFRPH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.779

  uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1419

  uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2376

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.510

  uchwała nr XLII/267/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1861

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1860

  uchwała nr Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Troszczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1859

  uchwała nr 6/549/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1858

  uchwała nr 6/533/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1857

  uchwała nr 6/528/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011r. orzekajaca niewazność uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.