Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1988

Tytuł:

uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Gminy w Sławoborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1988
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR IX/49/11 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 101, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149,poz. 889), Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje: § 1. Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania:

Nr obwodu 4 Granice obwodu Dom Pomocy Społecznej w Krzecku Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Sławoborzu.

Id: AOKGW-GQENX-PDLVS-YBVZF-AFCRU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.336.5707

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5357

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.133.2659

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5340

  uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1986

  uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

  uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1983

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4131.193.2011[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. stwierdzajace nieważność § 3 ust. 1 i 5 uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.