Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

Tytuł:

uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Miejska w Barlinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1989
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR X/155/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek. Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W opisie granic obwodów głosowania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz.868) wprowadza się następujące zmiany: 1) do obwodu głosowania Nr 4 dodaje się ulicę Uklejową, 2) do obwodu głosowania Nr 6 dodaje się ulicę Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej i Marii SkłodowskiejCurie, 3) do obwodu głosowania Nr 7 dodaje się ulicę Kazimierza Pułaskiego, 4) do obwodu głosowania Nr 8 dodaje się ulicę Dębową, Kasztanową, Śliwkową, Owocową i Rolną, 5) do obwodu głosowania Nr 12 dodaje się ulicę Wspólną. § 2. Numery obwodów głosowania oraz opis ich granic - z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Załącznik do Uchwały Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.doc Nr X 155 2011

Id: JNJQG-GYZDW-TGRCU-BRTZT-OPARM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.868

  uchwała nr Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.643

  informacja Burmistrza Miasta Barlinek zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Barlinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1795

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Barlinek sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.688

  uchwała nr XLII/326/09 Rady Miasta Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Sanoka obwodów głosowania do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1988

  uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1986

  uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

  uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.