Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1990

Tytuł:

uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Miejska w Barlinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1990
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR X/156/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek. Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 ze zm.) w związku z art.16 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W opisie granic okręgów wyborczych, stanowiących załącznik do uchwały Nr LIV/994/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz.867) wprowadza się następujące zmiany: 1) do okręgu wyborczego Nr 4 dodaje się ulicę Uklejową, 2) do okręgu wyborczego Nr 6 dodaje się ulicę Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej i Marii SkłodowskiejCurie, 3) do okręgu wyborczego Nr 7 dodaje się ulicę Kazimierza Puławskiego, 4) do okręgu wyborczego Nr 8 dodaje się ulicę Dębową, Kasztanową, Śliwkową, Owocową i Rolną, 5) do okręgu wyborczego Nr 10 dodaje się ulicę Wspólną. § 2. Numery i opis granic okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek oraz ilość mandatów, z uwagi na zmiany wynikłe z § 1 określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Załącznik do Uchwały Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.doc Nr X 156 2011

Id: ZQDDV-GRITR-SCORD-BFAOJ-FXFMG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.867

  uchwała nr LIV/994/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.643

  informacja Burmistrza Miasta Barlinek zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Barlinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1795

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Barlinek sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/107/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/218/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1988

  uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1986

  uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

  uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.