Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1992

Tytuł:

uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Miejska w Moryniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1992
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Na podstawie art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. § 2. Obwód głosowania, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar jednostki w tym przepisie wymienionej i utworzony jest dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w dniu głosowania. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Jadwiga FragsteinNiemsdorff

Id: SVZUF-OBODS-NJEER-WBETS-YLODL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5235

  uchwała nr XVI/54/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.5620

  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1748

  uchwała nr XL/355/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24 września 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1991

  uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1990

  uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1988

  uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.