Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3505

Tytuł:

uchwała nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-06-25
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Ostrołęce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 3505
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3596

  uchwała nr 306/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2040

  uchwała nr XV/83/2011 Powiatu Ostrołęckiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1948

  uchwała nr 44/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.241.3862

  uchwała nr 15/59/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3324

  uchwała nr 16/30/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ? Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok ?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3504

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3503

  zarządzenie nr 255 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3502

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3501

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 13 czerwca 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3500

  porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.