Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.1.13

Tytuł:

uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-01-05
Organ wydający:Rada Gminy w Kadzidle
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 13
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2995

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło '' Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla''

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1256

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4011

  uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kadzidło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.2127

  zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3124

  zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.12

  uchwała nr LX/467/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wzorów deklaracji i formularzy informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.11

  uchwała nr LX/460/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.10

  uchwała nr LX/459/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.9

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.8

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.