Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2021

Tytuł:

uchwała Nr IX / 56 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-28
Organ wydający:Rada Miejska w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2021
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR IX / 56 /11 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje: § 1. Zmienia się treść § 3. uchwały Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2007 r. z dotychczasowej na następującą : ? § 3. Wynagrodzenie , o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wypłacane będzie sołtysom w terminach do: 31 marca, 31 maja, 30 września oraz 30 listopada każdego roku, natomiast inkasentowi miasta Chociwel wypłacane będzie miesięcznie, w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca. ? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Krzysztof Zych

Id: SZXPQ-NQOMA-YXYIZ-POOZN-TUTEF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.729

  uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miasta i Gminy Węgorzyno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2020

  uchwała Nr X/46/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2019

  uchwała Nr 56/X/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2018

  uchwała Nr 55/X/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2017

  uchwała Nr XII/124/2011 Rady Gminy w Mielnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.2016

  uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.