Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2050

Tytuł:

uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sadowej w Moryniu do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-28
Organ wydający:Rada Miejska w Moryniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 114 pozycja: 2050
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sadowej w Moryniu do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 , Nr 192 poz. 1381, z 2008r Nr.54 poz 326; Nr 218, poz. 1391; Nr 227, poz. 1505 , z 2009r Nr.19 poz 100 i 101; Nr 86, poz. 720; Nr 168, poz. 1323, z 2010r Nr.106 poz 675; Nr 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466 z 2011r Nr. 5 poz. 13 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje: § 1. Wyraża zgodę na zaliczenie ulicy Sadowej w Moryniu oznaczonej jako działka Nr 350 o powierzchni 0,2444 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń do kategorii dróg gminnych. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Jadwiga FragsteinNiemsdorff

Id: SJBEV-DNKAL-BOBXW-ZPHGL-NSDNF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.983

  uchwała nr 908/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Andersena w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4687

  uchwała nr 399/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekologicznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4688

  uchwała nr 400/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Rumiankowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2049

  uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2048

  uchwała Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego powstania kopalni kruszyw w obrębie Ciemnik gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2047

  uchwała Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2046

  uchwała Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Bobolice na obwody do głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2045

  uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla wyborców przebywających w zakładzie karnym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.