Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1781

Tytuł:

zarządzenie nr 179/11 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orły

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:WOJEWODA PODKARPACKI
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 115 pozycja: 1781
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.70

  uchwała nr XXI/222/08 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orły na lata 2008 - 2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orły

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.166

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Orły w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1437

  uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Orły z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania i sposobu jego rozliczania w związku z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Orły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1236

  uchwała nr XXXII/318/09 Rady Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1780

  rozporządzenie nr 7/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1779

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002r. Referendum gminnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1778

  uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1777

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1776

  uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lutowiska lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.