Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3639

Tytuł:

uchwała nr 143/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania akcji Gminy Miasta Radomia w spółce Port Lotniczy "RADOM" S.A.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-01
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 115 pozycja: 3639
Hasła:samorząd terytorialny
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.3376

  uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

 • DZ. URZ. 2010.666.5563

  uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

  Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

  Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3638

  uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3637

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3636

  uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wyszków i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3635

  uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr X /58/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3634

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.