Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

Tytuł:

uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-04
Organ wydający:Rada Miejska w Chojnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 116 pozycja: 2102
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Na podstawie art. 4 ust. 11 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459? z 2007 r. Nr 191, poz.1371? z 2009 r. Nr 206, poz.1590?  z 2010 r. Nr 21, poz.109) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża zgodę na udzielenie osobom fizycznym i prawnym uprawnionym do  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele mieszkaniowe ? bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna w wysokości 80%. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  § 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/387/2005 z dnia 30  listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Przewodniczący Rady Kazimierz Komorzycki

ID: IXPSO-ZFVAM-EBPNQ-SAWAJ-NNQCC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6462

  uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/249/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2253

  uchwała nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce w prawo własności oraz określenia warunków ich udzielania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2101

  uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2100

  uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2099

  uchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2098

  uchwała Nr X/95/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2097

  uchwała Nr X/92/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia w szpitalu i zakładach pomocy społecznej w Białogardzie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.