Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3736

Tytuł:

uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy w Brudzeniu Dużym
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 118 pozycja: 3736
Hasła:Karta Nauczyciela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3850

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7205

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7207

  uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3735

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3734

  uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3733

  uchwała nr 84/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3732

  uchwała nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. ?Teatr Praga? z samorządową instytucją kultury pn. ?Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3731

  ogłoszenie nr 1 Starosty Grójeckiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.