Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

Tytuł:

informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Starosta Kamieński
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2189
Hasła:

INFORMACJA STAROSTY KAMIEŃSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla  wszystkich jednostek ewidencyjnych POWIATU KAMIEŃSKIEGO Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że: § 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Dziwnów, Gmina  Dziwnów, Miasto Golczewo, Gmina Golczewo, Miasto Kamień Pomorski, Gmina Kamień  Pomorski, Miasto Międzyzdroje, Gmina Międzyzdroje, Gmina Świerzno, Miasto Wolin, Gmina Wolin, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2011r. do 3 czerwca 2011r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b, stał się  z dniem 4 czerwca 2011 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.  § 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów  i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym może, w terminie 30 dni od dnia  ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,  zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Kamieńskiego na adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b. § 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

Starosta Beata Kiryluk

ID: RRVWF-IBQPA-HXVRA-JDGNW-VQXFA. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1887

  informacja Starosty Łobeskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych POWIATU ŁOBESKIEGO

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.82

  informacja Starosty Łobeskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych ANIELINO I KRZEMIENNA w jednostce ewidencyjnej Gmina - Dobra.

 • DZ. URZ. 2012.1786

  ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.120.3549

  informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Polny Młyn i Wandolin gmina Przasnysz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.214.6873

  informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaręby gminy Chorzele

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Sprawdzenie legalności budynku

  Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

  decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

  uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.